Klub českého podnikání | Firmaroku.czKlub českého podnikání sdružuje podnikatele a živnostníky z České republiky, kteří se od roku 2006 až po současnost účastnili podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Otevřený je také dalším zájemcům z řad podnikatelského prostředí. Klub je určen všem, kteří mají zájem potkávat se, spolupracovat, vzájemně si předávat zkušenosti, vytvářet a prohlubovat vztahy s ostatními členy a účastnit se networkingových a odborných setkání pořádaných Klubem českého podnikání.

Kalendář odborných setkání

FB České podnikáníPodnikatelské příběhy

Společnost musí v první řadě české zemědělství chtít a mít o něj zájem

Viděli jste vidle za 5 tisíc eur? Tak se podívejte

Miláček Žofína! Pekař Arnošt Obrusník

Jedním slovem krása! To je výroba v Eutitu

Nikoli tradice, ale bohatá a inspirující historie

Věděli, že se musí odlišit

Nečekám, až co bude dělat ministerstvo nebo vláda

Můj život řídí asi nějaký tkalcovský duch

BREBECK Composite! To je v motorsportu pojem

Ozdoba podnikatelských soutěží Jiří Pačinek

Jan Křivonožka a zlaté časy českého kamnářství!

Lezci ze Singing Rock